Urządzenie do Chłodzenia Hal

powrót do poprzedniej strony

Chłodzenie Hal Oparte o Chłodzenia Wyparne.

IntrCooll zapewnia chłodzenie i wentylację w pomieszczeniach komercyjnych i przemysłowych, wykorzystując naturalną metodę chłodzenia, zwaną bezpośrednim chłodzeniem wyparnym. IntrCooll wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak chłodzenie dwustopniowe, aby zapewnić stabilne i komfortowe środowisko o znikomym zużyciu energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacyjnymi. Na budowę IntrCooll składa się wiele części, w tym wloty powietrza, wentylatory, wymienniki ciepła i filtry.

Wentylator zasysa powietrze z zewnątrz do systemu. Powietrze zewnętrzne jest wstępnie schładzane przez wymiennik ciepła. Ten etap wstępnego chłodzenia obniża temperaturę powietrza, zanim dotrze do modułu ewaporacyjnego, zwanego OXYVAP ®. Następnie moduły ewaporacyjne OXYVAP® schładzają powietrze dalej. Dzięki temu proces jest bardziej wydajny. Schłodzone powietrze jest przekazywane do środowiska wewnętrznego. Opcjonalne filtry mogą być instalowane przed modułami wymiennika ciepła. IntrCooll można zainstalować na dachu lub ścianie, aby zapewnić chłodzenie przestrzeni lub chłodzenie miejscowe.

Opis procesu urządzenia do chłodzenia i wentylacji hal

 

 • 1. Powietrze zasysane
 • 2. Filtr piankowy
 • 3. Wymiennik ciepła
 • 4. Czujnik temperatury
 • 5. OXYVAP®
 • 6. Czujnik temperatury
 • 7. Górny wentylator
 • 8. Powietrze wywiewane
 • 9. Płyta dzieląca
 • 10. Dolny wentylator
 • 11. Powietrze otoczenia
 • 12. Czujnik temperatury
 • 13. Czujnik ciśnienia
 • 14. Czujnik poziomu górny
 • 15. Taca ociekowa
 • 16. Czujnik poziomu dolny
 • 17. Czujnik przewodności
 • 18. Odprowadzenie
 • 19. Zawór spustowy
 • 20. Zawór zasilania
 • 21. Generator ozonu
 • 22. Pompa obiegowa wody

Zasada działania systemu do chłodzenia hal.

IntrCooll chłodzi powietrze zewnętrzne, pobierając energię cieplną wymaganą do odparowania wody ze strumienia powietrza. Dwa wentylatory (7, 10) zasysają powietrze z zewnątrz (A). Aby wstępnie schłodzić powietrze najpierw przepływa ono przez cztery wymienniki ciepła (3) po każdej stronie urządzenia IntrCooll. Ponieważ wymienniki ciepła obniżają temperaturę powietrza bez zwiększania wilgotności, powietrze opuszczające wymiennik ciepła ma niższą temperaturę suchego termometru i termometru mokrego niż temperatura otoczenia.

Następnym etapem jest drugi bezpośredni (ewaporacyjny) etap chłodzenia, który jest realizowany przez moduły ewaporacyjne OXYVAP® (5), umieszczone po każdej stronie urządzenia IntrCooll. Powietrze zewnętrzne przepływa wzdłuż aluminiowych żeber w modułach ewaporacyjnych OXYVAP®, natomiast recyrkulowana zimna woda jest rozprowadzana z wymiennika ciepła do górnej sekcji modułu ewaporacyjnego za pomocą pompy recyrkulacyjnej (22). Z powodu niższej wchodzącej temperatury suchego termometru oraz mokrego termometru, moduły ewaporacyjne chłodzą powietrze poniżej pierwotnej temperatury otoczenia Powietrze, które przeszło przez górną część modułu ewaporacyjnego OXYVAP®, nie nadaje się do chłodzenia i jest wydmuchiwane na zewnątrz przez górny wentylator (7) urządzenia IntrCooll. Aby zapobiec przepływowi ciepłego powietrza przez dolny wentylator do otoczenia, zainstalowana jest płytka rozdzielająca (9). Woda pochodząca z dolnej części modułów OXYVAP® i wymienników ciepła gromadzi się w tacy ociekowej (15) w celu recyrkulacji w systemie. Za pomocą jednostki sterującej dwa czujniki poziomu monitorują poziom wody (14, 16). Gdy poziom jest zbyt niski, zawór zasilania wodą (20) otwiera się, aby uzupełnić poziom wody. Sterylizator wody ozonowanej (21) poprawia i utrzymuje jakość wody. Schłodzone powietrze wydostaje się przez dolny wentylator (10) do otoczenia. Filtr piankowy (2) czyści wchodzące powietrze przez filtrowanie pyłków, kurzu lub piasku przed wprowadzeniem powietrza do wymienników ciepła.

 

Główne komponenty Urządzenia do Wentylacji i Chłodzenia Hal

 

główne komponenty urządzeń do wentylacji i chłodzenia hal

 

 • 1. Rama
 • 2. Płyta rozdzielająca
 • 3. Górna pokrywa
 • 4. Wentylator górny z kratką bezp.
 • 5. OXYVAP® + wąż wodny
 • 6. Wymiennik ciepła
 • 7. Filtr piankowy mały G3 PU
 • 8. Filtr piankowy G3 PU
 • 9. Panel siatkowy
 • 10. Rurarz pierścieniowy
 • 11. Pompa obiegowa
 • 12. Zawór spustowy
 • 13. Czujniki
 • 14. Zawór spustowy
 • 15. Generator ozonu
 • 16. Komponenty elektroniki
 • 17. Jednostka sterująca (PCB)
 • 18. Zawór zasilania
 • 19. Dolny wentylator
 • 20. Taca ociekowa/dolna pokrywa
 • 21. Pokrywa narożna

 

Moduł ewaporacyjny OXYVAP®

 

Aby schłodzić powietrze zewnętrzne do temperatury termometru mokrego, IntrCooll wykorzystuje bezpośrednie moduły ewaporacyjne OXYVAP®. IntrCooll ma cztery identyczne moduły OXYVAP® po każdej stronie. Powietrze zewnętrzne przepływa wzdłuż aluminiowych żeber, podczas gdy zimna woda jest tłoczona z górnego tryskacza przez pompę recyrkulacyjną. OXYVAP® jest wykonany z wodoodpornych i antybakteryjnych aluminiowych żeber z antykorozyjną powłoką, aby zapobiec zanieczyszczeniu osadem wapiennym, wirusami, pyłkami i bakteriami.

moduł ewaporacyjny do chłodzenia hal

 • 1. Aluminiowe żebra
 • 2. Zimna woda
 • 3. Rozdzielacz rozprowadzający
 • 4. Ciepłe powietrze
 • 5. Aluminiowe żebra
 • 6. Zimne powietrze