Klimatyzacja Przemysłowa i Chłodzenie Hal

IntrCooll zapewnia klimatyzację i wentylację w pomieszczeniach komercyjnych i przemysłowych, wykorzystując naturalną metodę chłodzenia, zwaną bezpośrednim chłodzeniem wyparnym.

IntrCooll wykorzystuje chłodzenie dwustopniowe, aby zapewnić stabilne i komfortowe środowisko o znikomym zużyciu energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacyjnymi.

Na budowę IntrCooll składa się wiele części, w tym wloty powietrza, wentylatory, wymienniki ciepła i filtry. IntrCooll to ekonomiczna i wydajna klimatyzacja przemysłowa, która wprowadzi nową jakość w Twojej firmie.

80%

Niższe Koszty Chłodzenia Hal

100%

Świeżego Chłodnego Powietrza

Wydajna Klimatyzacja Przemysłowa

Komfortowy Mikroklimat

Jeszcze do niedawna komfortowa klimatyzacja hal i wentylacja dużych powierzchni w budynkach przemysłowych i handlowych nie była przystępna cenowo. Gorące i wilgotne dni mogły łatwo doprowadzić do powstania uczucia dyskomfortu użytkowników pomieszczeń, obniżenia wydajności i naruszenia przepisów prawa. Proponujemy Ci zmianę i podniesienie komfortu dzięki IntrColl.

Jakość Powietrza

IntrCooll zapewnia w pomieszczeniach sprzyjające warunki, które zwiększą zaangażowanie personelu w wykonywaną pracę. Chłodne i świeże powietrze ma niezwykle istotne znaczenie dla dobrego samopoczucia. Zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza jest moralnym i prawnym obowiązkiem właściciele i administratorów budynków. Teraz IntrCooll sprawia, że staje się to ważne również ze względów ekonomicznych.

Ekonomiczna Klimatyzacja

Mniejsze inwestycje i o 80 procent niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji pozwalają uzyskać znaczące oszczędności. Przy tym IntrCooll jest pierwszym i jedynym przyjaznym dla środowiska systemem, który umożliwia stworzenie i utrzymanie zdrowego oraz komfortowego mikroklimatu wewnątrz budynków.

Do Każdego Miejsca

W miejscach o ciepłym klimacie skuteczne osiągnięcie zauważalnych efektów chłodzenia przy użyciu innych technologii często nastręcza problemów.

IntrCooll pokonuje przeszkody i bez trudu zapewnia dopłych chłodnego powietrza, zużywając przy tym zaledwie 10 procent energii, jakiej potrzebują konwencjonalne sytemy klimatyzacji.

Inteligenty układ sterowania klimatyzacją przemysłową

Konwencjonalne systemy chłodzenia mają tylko jeden tryb pracy. W IntrCooll zastosowano trzy tryby chłodzenia. Układ dynamicznego sterowania EcoSmart dokonuje pomiarów, sprawdzając warunki panujące wewnątrz i na zewnątrz budynku, aby wybrać najbardziej komfortowy i skuteczny tryb chłodzenia. IntrCool potrafi komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami, czujnikami oraz interfejsami. Upraszcza to instalację, obsługę i monitorowanie, umożliwiając intuicyjne sterowanie systemem zza biurka lub dowolnego miejsca na świecie.

Połączenie z internetem

Połączenie z Internetem

Oxycom stale ulepsza swoje produkty i usługi, gromadząc dane i automatycznie aktualizując oprogramowanie sprzętowe.

Monitoring w czasie rzeczywistym​

Monitoring w Czasie Rzeczywistym

Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym pozwala na dalsze, istotne obniżanie kosztów eksploatacyjnych urządzeń.

Dostosowanie do warunków atmosferycznych​

Dostosowanie do Pogody

Inteligentny system sterowania dostosowuje pracę urządzenia do aktualnie panujących warunków pogodowych.

Oxycom IntrCool w porównaniu z systemami bezpośredniego chłodzenia wyparnego

 • Zapewnienie do 7ºC (13ºF) niższej temperatury
 • Do 50% mniejszy wzrost wilgotności w dostarczanym powietrzu
 • Utrzymanie komfortu termicznego na poziomie zgodnym z normami ASHRAE
 • Niższe zużycie wody
 • Znaczna oszczęgność energii
 • Mniejsza wilgotność w pomieszczaniach, większy komfort
 • Nadaje się do stosowania w wilgotnym i tropikalnym klimacie
 • Zredykowany przepływ powietrza umożliwia użycie przewodów o mniejszym przekroju

Oxycom IntrCool w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji

 • Oszczędność energii do 90%
 • Bardzo niskie koszty eksploatacyjne
 • Niższe koszty inwestycyjne
 • 100% świeżego powietrza (bez recyrkulacji)
 • Naturalna Regulacja wilgotności w pomieszczeniach
 • Brak stref nadmiernie wychłodzonych i przeciągów
 • Rozwiązanie dostosowane do pomieszczeń, w których są otwarte drzwi lub okna

Tryby działania urządzenia do chłodzenia i klimatyzacji przemysłowej

Tryb swobodnego chłodzenia

W trybie swobodnego chłodzenia niska temperatura powietrza zewnętrznego jest wykorzystywana do chłodzenia powietrza w budynku.

Szczególnie jesienią i wiosną promieniowanie słoneczne może być silne, przy nadal niskich temperaturach powietrza. Podczas gdy klimatyzatory z recyrkulacją potrzebują mechanicznych systemów do schłodzenia powietrza w budynku, IntrColl wykorzystuje tryb swobodnego chłodzenia, zapewniając dopływ chłodnego i świeżego powietrza z zewnątrz.

Klimatyzacja przemysłowa Tryb swobodnego chłodzenia​

Tryb jednostopniowego chłodzenia​

Tryb jednostopniowego chłodzenia można określić mianem bezpośredniego chłodzenia wyparnego.

W suche dni, przy niskich temperaturach zewnętrznych, ten tryb chłodzenia może skutecznie schłodzić powietrze w budynku oraz zapewnić prawidłowy poziom wilgotności, aby uzyskać odpowiedni komfort termiczny w pomieszczeniach.

Klimatyzacja przemysłowa Tryb jednostopniowego chłodzenia​

Tryb dwustopniowego chłodzenia​

W dwustopniowym trybie chłodzenia na pierwszym, pośrednim etapie chłodzenia zimna woda poddana recyrkulacji jest wykorzystywana do wstępnego schłodzenia powietrza z otoczenia.

Ze względu na brak dopływu wilgoci powietrze wypływające z wymiennika ciepła ma niższą temperaturę termometru suchego i termometru mokrego niż powietrz z zewnątrz. Na drugim, bezpośrednim etapie chłodzenia powietrze może być dalej schładzane przy pomocy wkładów do chłodzenia wyparnego.

Klimatyzacja przemysłowa Tryb dwustopniowego chłodzenia​

Parametry IntrCooll

Parametry IntrCooll - Klimatyzacja przemysłowa

Wszechstronność OxyCom IntrCool

Chłodzenie dużych przestrzeni
Chłodzenie dużych przestrzeni

Chłodzenie miejsc pracy
Chłodzenie miejsc pracy
Montaż urządzeń chłodniczych na dachu
Montaż urządzeń chłodniczych na dachu

Montaż urządzeń chłodniczych na ścianie budynku
Montaż urządzeń chłodniczych na ścianie budynku
Dystrybucja powietrza w hali
Dystrybucja powietrza w hali

Dystrybucja powietrza w hali przemysłowej
Dystrybucja powietrza w hali przemysłowej
Dystrybucja powietrza w hali produkcyjnej
Dystrybucja powietrza w hali produkcyjnej

Temperatura w hali produkcyjnej
Temperatura w hali produkcyjnej

Urządzenia do Klimatyzacji Przemysłowej IntrCooll – Zasada Działania

Wentylator zasysa powietrze z zewnątrz do systemu. Powietrze zewnętrzne jest wstępnie schładzane przez wymiennik ciepła. Ten etap wstępnego chłodzenia obniża temperaturę powietrza, zanim dotrze do modułu ewaporacyjnego, zwanego OXYVAP ®. Następnie moduły ewaporacyjne OXYVAP® schładzają powietrze dalej. Dzięki temu proces jest bardziej wydajny. Schłodzone powietrze jest przekazywane do środowiska wewnętrznego. Opcjonalne filtry mogą być instalowane przed modułami wymiennika ciepła. IntrCooll można zainstalować na dachu lub ścianie, aby zapewnić chłodzenie przestrzeni lub chłodzenie miejscowe.

IntrCooll chłodzi powietrze zewnętrzne, pobierając energię cieplną wymaganą do odparowania wody ze strumienia powietrza. Dwa wentylatory (7, 10) zasysają powietrze z zewnątrz. Aby wstępnie schłodzić powietrze najpierw przepływa ono przez cztery wymienniki ciepła (3) po każdej stronie urządzenia IntrCooll. Ponieważ wymienniki ciepła obniżają temperaturę powietrza bez zwiększania wilgotności, powietrze opuszczające wymiennik ciepła ma niższą temperaturę suchego termometru i termometru mokrego niż temperatura otoczenia.

Następnym etapem jest drugi bezpośredni (ewaporacyjny) etap chłodzenia, który jest realizowany przez moduły ewaporacyjne OXYVAP® (5), umieszczone po każdej stronie urządzenia IntrCooll. Powietrze zewnętrzne przepływa wzdłuż aluminiowych żeber w modułach ewaporacyjnych OXYVAP®, natomiast recyrkulowana zimna woda jest rozprowadzana z wymiennika ciepła do górnej sekcji modułu ewaporacyjnego za pomocą pompy recyrkulacyjnej (22). Z powodu niższej wchodzącej temperatury suchego termometru oraz mokrego termometru, moduły ewaporacyjne chłodzą powietrze poniżej pierwotnej temperatury otoczenia Powietrze, które przeszło przez górną część modułu ewaporacyjnego OXYVAP®, nie nadaje się do chłodzenia i jest wydmuchiwane na zewnątrz przez górny wentylator (7) urządzenia IntrCooll. Aby zapobiec przepływowi ciepłego powietrza przez dolny wentylator do otoczenia, zainstalowana jest płytka rozdzielająca (9). Woda pochodząca z dolnej części modułów OXYVAP® i wymienników ciepła gromadzi się w tacy ociekowej (15) w celu recyrkulacji w systemie. Za pomocą jednostki sterującej dwa czujniki poziomu monitorują poziom wody (14, 16). Gdy poziom jest zbyt niski, zawór zasilania wodą (20) otwiera się, aby uzupełnić poziom wody. Sterylizator wody ozonowanej (21) poprawia i utrzymuje jakość wody. Schłodzone powietrze wydostaje się przez dolny wentylator (10) do otoczenia. Filtr piankowy (2) czyści wchodzące powietrze przez filtrowanie pyłków, kurzu lub piasku przed wprowadzeniem powietrza do wymienników ciepła.

1. Powietrze zasysane
2. Filtr piankowy
3. Wymiennik ciepła
4. Czujnik temperatury
5. OXYVAP®
6. Czujnik temperatury
7. Górny wentylator
8. Powietrze wywiewane
9. Płyta dzieląca
10. Dolny wentylator
11. Powietrze otoczenia
12. Czujnik temperatury
13. Czujnik ciśnienia
14. Czujnik poziomu górny
15. Taca ociekowa
16. Czujnik poziomu dolny
17. Czujnik przewodności
18. Odprowadzenie
19. Zawór spustowy
20. Zawór zasilania
21. Generator ozonu
22. Pompa obiegowa wody

Klimatyzacja przemysłowa - schemat urządzenia
Klimatyzacja przemysłowa – schemat urządzenia

Główne komponenty Urządzenia do Chłodzenia i Klimatyzacji Przemysłowej

1. Rama
2. Płyta rozdzielająca
3. Górna pokrywa
4. Wentylator górny z kratką bezp.
5. OXYVAP® + wąż wodny
6. Wymiennik ciepła
7. Filtr piankowy mały G3 PU
8. Filtr piankowy G3 PU
9. Panel siatkowy
10. Rurarz pierścieniowy
11. Pompa obiegowa
12. Zawór spustowy
13. Czujniki
14. Zawór spustowy
15. Generator ozonu
16. Komponenty elektroniki
17. Jednostka sterująca (PCB)
18. Zawór zasilania
19. Dolny wentylator
20. Taca ociekowa/dolna pokrywa
21. Pokrywa narożna

Główne komponenty Urządzenia do Chłodzenia i Klimatyzacji Przemysłowej​
Główne komponenty Urządzenia do Chłodzenia i Klimatyzacji Przemysłowej​

Moduł ewaporacyjny OXYVAP®

Aby schłodzić powietrze zewnętrzne do temperatury termometru mokrego, IntrCooll wykorzystuje bezpośrednie moduły ewaporacyjne OXYVAP®. IntrCooll ma cztery identyczne moduły OXYVAP® po każdej stronie. Powietrze zewnętrzne przepływa wzdłuż aluminiowych żeber, podczas gdy zimna woda jest tłoczona z górnego tryskacza przez pompę recyrkulacyjną. OXYVAP® jest wykonany z wodoodpornych i antybakteryjnych aluminiowych żeber z antykorozyjną powłoką, aby zapobiec zanieczyszczeniu osadem wapiennym, wirusami, pyłkami i bakteriami.

1. Aluminiowe żebra
2. Zimna woda
3. Rozdzielacz rozprowadzający
4. Ciepłe powietrze
5. Aluminiowe żebra
6. Zimne powietrze

modul ewaporacyjny
Moduł ewaporacyjny
Klimatyzacja przemysłowa hal i magazynów