Wentylacja Przemysłowa Hal – Oxycom 4Seasons

powrót do poprzedniej strony

Wentylacja pomieszczeń przemysłowych i komercyjnych

Oxycom IntrCooll 4Season jest energooszczędnym i wydajnym rozwiązaniem do wentylacji przemysłowej hal produkcyjnych, magazynowych i przemysłowych.

Jeszcze do niedawna komfortowa klimatyzacja i wentylacja dużych powierzchni w budynkach przemysłowych i handlowych nie była przystępna cenowo. Gorące i wilgotne warunki mogły łatwo doprowadzić do powstania uczucia ogólnego dyskomfortu u użytkowników pomieszczeń, obniża wydajność i może naruszać przepisy prawa pracy.

0 %
Niższe Koszty Wentylacji
0 %
Świeżego Powietrza

Oxycom IntrCool 4Seasons

Systemy wentylacji obiektów przemysłowych

Tryb odzyskiwania ciepła i ogrzewania

W sezonie zimowym, kiedy temperatura jest niska, ciepłe powietrze podnosi się do poziomu sufitu. To ciepłe powietrze jest filtrowane, mieszane ze świeżym powietrzem, w razie potrzeby ogrzewane, a następnie dostarczane pionowo w kierunku podłogi za pomocą opcjonalnego dyfuzora AirOptimizer.

Ta metoda zmniejsza utratę ciepła przez dach poprzez minimalizację stratyfikacji we wnętrzach, a zarazem zmniejsza Twoje rachunki za ogrzewanie do minimum.

Tryb swobodnego chłodzenia

Szczególnie jesienią i wiosną promieniowanie słoneczne może być silne, przy nadal niskich temperaturach powietrza.

W trybie swobodnego chłodzenia niska temperatura powietrza zewnętrznego jest wykorzystywana do chłodzenia powietrza w budynku. Podczas gdy klimatyzatory z recyrkulacją potrzebują mechanicznych systemów do schłodzenia powietrza w budynku IntrCooll 4 Seasons wykorzystuje tryb swobodnego chłodzenia, zapewniając dopływ chłodnego i świeżego powietrza z zewnątrz. Opcjonalny dyfuzor AirOptimizer wydajnie rozprowadza powietrze poziomo przy zwiększonej prędkości powietrza w trybie chłodzenia.

Tryb jednostopniowego chłodzenia

W sezonie letnim , kiedy temperatura i wilgotność są ekstremalnie wysokie, IntrCooll 4 Seasons działa w trybie jednostopniowego, bezpośredniego, adiabatycznego chłodzenia wyparnego.

Ten tryb chłodzenia może skutecznie ochłodzić budynek i wprowadzić odpowiednią wilgotność zapewniającą komfortowy klimat w pomieszczeniu. Opcjonalny dyfuzor AirOptimizer wydajnie rozprowadza powietrze poziomo przy zwiększonej prędkości powietrza w trybie chłodzenia.

Tryb dwustopniowego chłodzenia

W dwustopniowym trybie chłodzenia na pierwszym, pośrednim etapie chłodzenia zimna woda poddana recyrkulacji jest wykorzystywana do wstępnego schłodzenia powietrza z otoczenia.

Ze względu na brak dopływu wilgoci powietrze wypływające z wymiennika ciepła ma niższą temperaturę termometru suchego i termometru mokrego niż powietrz z zewnątrz. Na drugim, bezpośrednim etapie chłodzenia powietrze może być dalej schładzane przy pomocy wkładów do chłodzenia wyparnego.

Wentylacja hal i obiektów przemysłowych

Komfortowa Klimatyzacja

Jeszcze do niedawna komfortowa klimatyzacja i wentylacja dużych powierzchni w budynkach przemysłowych i handlowych nie była przystępna cenowo. Gorące i wilgotne dni mogły łatwo doprowadzić do powstania uczucia dyskomfortu użytkowników pomieszczeń, obniżenia wydajności i naruszenia przepisów prawa.

Proponujemy Ci zmianę i podniesienie komfortu dzięki Oxycom 4Season.

Jakość Powietrza

4Season zapewnia w pomieszczeniach sprzyjające warunki, które zwiększą zaangażowanie personelu w wykonywaną pracę. Chłodne i świeże powietrze ma niezwykle istotne znaczenie dla dobrego samopoczucia. Zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza jest moralnym i prawnym obowiązkiem właściciele i administratorów budynków. Teraz Oxycom 4Season sprawia, że staje się to ważne również ze względów ekonomicznych.

Ekonomiczne Rozwiązanie

Mniejsze inwestycje i o 80 procent niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji pozwalają uzyskać znaczące oszczędności. Przy tym 4Season jest pierwszym i jedynym przyjaznym dla środowiska systemem, który umożliwia stworzenie i utrzymanie zdrowego oraz komfortowego mikroklimatu wewnątrz budynków,

Do Każdego Miejsca

W miejscach o ciepłym klimacie skuteczne osiągnięcie zauważalnych efektów chłodzenia przy użyciu innych technologii często nastręcza problemów.

4Season pokonuje przeszkody i bez trudu zapewnia dopłych chłodnego powietrza, zużywając przy tym zaledwie 10 procent energii, jakiej potrzebują konwencjonalne sytemy klimatyzacji.

Wentylacja przemysłowa sterowana inteligentnym układem

Konwencjonalne systemy chłodzenia mają tylko jeden tryb pracy. W IntrCooll zastosowano trzy tryby chłodzenia. Układ dynamicznego sterowania EcoSmart dokonuje pomiarów, sprawdzając warunki panujące wewnątrz i na zewnątrz budynku, aby wybrać najbardziej komfortowy i skuteczny tryb chłodzenia. IntrCool potrafi komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami, czujnikami oraz interfejsami. Upraszcza to instalację, obsługę i monitorowanie, umożliwiając intuicyjne sterowanie systemem zza biurka lub dowolnego miejsca na świecie.

Połączenie z internetem

Połączenie z internetem

Oxycom stale ulepsza swoje produkty i usługi, gromadząc dane i automatycznie aktualizując oprogramowanie sprzętowe.

Monitoring w czasie rzeczywistym​

Monitoring w czasie rzeczywistym

Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym pozwala na dalsze, istotne obniżanie kosztów eksploatacyjnych urządzeń.

Dostosowanie do warunków atmosferycznych​

Dostosowanie do warunków atmosferycznych

Inteligentny system sterowania dostosowuje pracę urządzenia do aktualnie panujących warunków pogodowych.

Oxycom 4Season w porównaniu z systemami bezpośredniego chłodzenia wyparnego

Oxycom 4Season w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji

Wszechstronność Oxycom 4Season

Wentylacja dużych przestrzeni

Wentylacja miejsc pracy

Montaż na dachu

Montaż na ścianie

Wentylacja przemysłowa hal i magazynów