Wentylacja i chłodzenie dużej hali przeładunkowo-magazynowej

Montaż i zastosowanie rozwiązania Oxycom Intrcooll. Celem dostarczenia dodatkowych ilości świeżego powietrza jak i schłodzenie miejsc przebywania ludzi oraz poprawienie komfortu pracy.