Jak wdrożyć oszczędzanie energii w przemyśle?

W przemyśle wykorzystuje się duże zasoby energii elektrycznej, które wykorzystywane są do zasilania różnorodnych maszyn i instalacji w danym przedsiębiorstwie. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za optymalizację kosztów w firmie, rozważa wdrożenie oszczędności w tym obszarze. Takie działania mogą być nakierowane zarówno na ekonomię, jak i na coraz powszechniejszy kult ekologii.

Oszczędzanie energii w przemyśle – Podstawowe błędy

W zakładach przemysłowych, bez względu na rodzaj oferowanych produktów, czy usług, pobór energii sięga znacznych rozmiarów. Za duży pobór prądu odpowiadają w dużej mierze instalacje chłodnicze, które umieszczane są w zakładach produkcyjnych. Koszty użytkowania maszyn tego typu stanowią nierzadko nawet 60% całkowitych kosztów operacyjnych danej fabryki.

Ponieważ ceny prądu stale rosną, inżynierowie produkcji rozważają wdrożenie nowoczesnych urządzeń, które pozwolą na zaoszczędzenie znacznej ilości pieniędzy przy zachowaniu wydajności pracy. Opracowanie strategii działania automatyki wraz z optymalizacją instalacji mechanicznej to jedne z najbardziej skutecznych sposobów oszczędzania energii w przedsiębiorstwie.

Podstawowym błędem powielanym przez specjalistów jest jednak skupianie się na poszczególnych jednostkach instalacji, a nie na instalacji jako całości. Jeżeli dodany do całości będzie dodatkowy element, który nie będzie zoptymalizowany do warunków pracy całej instalacji, wówczas może nastąpić niewydolność operacyjna oraz marnowanie energii.

Każdy inżynier, który chce wprowadzić unowocześnienia lub dodania nowego sprzętu, powinien dokładnie zmierzyć to, w jaki sposób nowe urządzenie wpływa na całą instalację.

Jak wdrożyć oszczędzanie energii w przemyśle?

Wentylacja przemysłowa oraz przemysłowe instalacje klimatyzacji hal stosowane są w wielu zakładach przemysłowych od branży spożywczej, po branże takie jak farmaceutyczna, czy przetwórstwo. Najczęściej instalacje klimatyzacji odpowiedzialne są za większe zużycie prądu. Ponieważ ceny energii elektrycznej rosną, inżynierowe stale starają się wprowadzać coraz nowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą na dokonanie oszczędności w branżach z zastosowaniem maszyn tego typu.

Sposoby na oszczędności w przemyśle

Optymalizacja punktów nastaw

Należy dokładnie zoptymalizować punkty nastaw, gdyż ciśnienie w przypadku skraplania powinno być utrzymywane na stałym, najniższym poziomie.

Ciśnienie ssania urządzenia powinno z kolei być utrzymywane na takim poziomie, żeby różnice między tłoczeniem a ciśnieniem ssania były jak najmniejsze, przy zachowaniu utrzymywania pożądanych temperatur zarówno produktów, jak i otoczenia.

Podwyższenie temperatury zasysanego czynnika chłodniczego i wzrost ciśnienia ssania to oszczędność energii o 1,5%.

Instalacja przemienników częstotliwości

W przypadku sprężarek śrubowych należy zainstalować tak zwane czujniki częstotliwości, aby możliwa była maksymalna optymalizacja sprawności tych maszyn. Jednym z najlepszych rozwiązań jest ustawienie zaworu suwakowego na 100% oraz wyregulowanie prędkości obrotowej silnika zgodnie z zapotrzebowaniem na moc chłodniczą.

Instalacja przemienników częstotliwości w skraplaczach

W przypadku skraplaczy warto zainstalować przemienniki częstotliwości do zasilania silników. Ma to na celu stabilizację ciśnienia w skraplaczach oraz zabezpieczenie silników przed intensywnymi cyklami start/stop i rozruchami.

Zastosowanie przemienników może pozwolić na regulację prędkości poszczególnych wentylatorów, które w wyniku tego zabiegu nie będą się zatrzymywać, ani ruszać, co generuje wysokie, dodatkowe zużycie. Największe oszczędności i szybki zwrot inwestycji dostrzec można w przypadku instalacji o zmiennych obciążeniach.

Instalacja przemienników częstotliwości w sprężarkach śrubowych

Zainstalowanie przemienników częstotliwości w sprężarkach śrubowych może wpłynąć nie tylko na oszczędność finansową, ale także na wzrost optymalizacji urządzenia. Doskonałym rozwiązaniem może okazać się ułożenie zaworu suwakowego na 100% oraz wyregulowanie prędkości obrotowej silnika zgodnie z zapotrzebowaniem na moc chłodniczą maszyny. Pozwoli to na efektywną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej niezbędnej do pracy maszyny.

Zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia w instalacji

Do utrzymania idealnej temperatury skraplacza i sprężarki ważne jest zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia w instalacji. W przypadku wyższych temperatur konieczna jest większa praca sprężarki, podczas gdy inne potrzebują do pracy znacznie mniejszej mocy.

Znalezienie optymalnego punktu równowagi, w którym zarówno skraplacze, jak i sprężarki pobierają łącznie jak najmniej mocy, może okazać się doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na wygenerowanie oszczędności.

Montaż zdalnego monitoringu

Nowoczesne przedsiębiorstwa stawiają na nowoczesne rozwiązania, które pozwolą na w pełni zautomatyzowane sterowanie poszczególnymi maszynami i poborem energii. Wdrożenie zdalnego monitoringu to gwarancja mniejszego zużycia energii, zmniejszenia ruchu i całkowitych kosztów operacyjnych.

Jeżeli w przedsiębiorstwie niedawno zainstalowane zostały zmodernizowane systemy sterowania instalacją chłodniczą lub trwa proces prowadzania zmian, ważne jest zastosowanie takiego systemu, który umożliwia zdalne wprowadzanie zmian. Umożliwi to szybką diagnostykę oraz zdalne rozwiązywanie wszelkich problemów.

Wdrożenie maszynowni

Maszynownia może zostać skonstruowana jako całkowicie zintegrowany system o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Celem wprowadzenia maszynowni w przedsiębiorstwie jest zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej oraz regulacja temperatury w poszczególnych urządzeniach. Wykonywane w różnych odstępach czasu automatyczne cykle odszraniania mogą wpłynąć na znaczną oszczędność energii.

Podstawowe czynniki wpływające na efektywność energetyczną instalacji chłodniczej

Wśród podstawowych czynników wpływających na efektywność instalacji chłodniczej, wymienić można efektywność konstrukcji instalacji, stan sprzętu, strategie regulacji, profil obciążenia urządzeń oraz zastosowanie czynnika chłodniczego.

Głównymi konsumentami energii w tym przypadku są skraplacze i sprężarki. Pierwszy rodzaj urządzeń to umożliwia lepszą regulację działania wentylatorów oraz większą wydajność urządzenia. Znaczne oszczędności w przedsiębiorstwie może przynieść dopasowanie rodzaju skraplacza do aktualnego obciążenia.

W przypadku sprężarek śrubowych największą sprawność uzyskuje się przy pełnym obciążeniu. Obciążenie częściowe sprawia, że wydajność urządzenia maleje. Sprężarki tłokowe cechują się wyższą sprawnością przy częściowym obciążeniu, co może okazać się dobrym wyborem w przypadku instalacji, w których zauważyć można małe obciążenia.

Oszczędzanie energii w przedsiębiorstwie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

Każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze to, że unowocześnienie technologii w przedsiębiorstwie może przełożyć się na niższe koszty związane z wydatkami na energię elektryczną.

Warto więc postawić na chłodzenie i wentylację wykorzystując naturalne metody chłodzenia, zwane inaczej bezpośrednim chłodzeniem wyparnym. Zainstalowanie nowoczesnych rozwiązań InterCooll to gwarancja mniejszego poboru prądu przy zachowanej wydajności pracy.

W technologiach wykorzystywane jest chłodzenie dwustopniowe o znikomym zużyciu energii. Inteligentne systemy wentylacji przemysłowej to krok w stronę zwiększenia innowacyjności danego przedsiębiorstwa, a także skuteczny sposób na zaoszczędzenie ogromnych sum pieniędzy w skali roku.

Podobne wpisy