Klimat w pomieszczeniu - jak wpływa na produktywność Twoich pracowników

Klimat na hali produkcyjnej – jak wpływa na produktywność pracowników?

Klimat wewnętrzny zakładu produkcyjnego ma istotny wpływ na produktywność pracowników. Obejmuje on temperaturę powietrza, poziom wentylacji i jakość powietrza w pomieszczeniu. Jednak zakładom produkcyjnym bardzo często brakuje odpowiedniej kontroli tych parametrów. W dzisiejszym wpisie omówimy wpływ wentylacji, temperatury i wilgotności powietrza na produktywność w miejscu pracy, oraz udzielimy wskazówek jak można te czynniki zoptymalizować.

Wentylacja – absolutna konieczność

Często nie docenia się, jak ważna dla naszego komfortu i dobrego samopoczucia jest wentylacja. Przestrzenie powinny być zawsze wentylowane świeżym powietrzem z zewnątrz, nie tylko w naszych domach, biurach i szkołach, ale także w miejscach pracy. Obiekty produkcyjne to często ogromne przestrzenie z wysokimi sufitami. Te duże przestrzenie są trudne do schłodzenia za pomocą tradycyjnej klimatyzacji przemysłowej ze względu na konieczność recyrkulacji całego powietrza w budynku w celu kontrolowania kosztów energii. Dodanie wentylacji zwiększyłoby i tak już znaczne koszty energii, dlatego często brakuje odpowiedniego chłodzenia i wentylacji. Poza tym tradycyjne systemy klimatyzacji hal powodują jedynie recyrkulację powietrza, lecz nie gwarantują jego świeżego dopływu. Powyższe skutkuje (niezdrowym) podwyższonym poziomem CO2 w miejscu pracy. Wyższe stężenia CO2 znacznie pogarszają koncentrację pracowników, co z kolei obniża ich produktywność.

Ponadto procesy przemysłowe mogą uwalniać dużo (toksycznych) gazów, oparów i pyłów. Te warunki mają poważny wpływ na komfort oraz zdrowie Twoich pracowników i powodują spadek ich wydajności.

Dlatego też, aby zwiększyć produktywność, kluczowe jest posiadanie odpowiedniego systemu wentylacji w zakładzie produkcyjnym, który wykorzystuje świeże i przefiltrowane powietrze zewnętrzne. Poza tym wystarczający dopływ świeżego powietrza może zmniejszyć liczbę zwolnień lekarskich nawet o 35%.

Przykład:

Średnio Holendrzy spędzają 90% dnia w pomieszczeniach.

Już w latach 80. WHO oświadczyło, że około 30% budynków miało zły klimat w pomieszczeniach.

Koszty złego klimatu w pomieszczeniach wynoszą około 3600 EUR na pracownika rocznie.

W przypadku tradycyjnych instalacji chłodniczych, dodatkowa wentylacja zwykle kosztuje dużo energii. Jednak zwiększona wydajność jest w wielu przypadkach znacznie większa w porównaniu z dodatkowymi inwestycjami w instalację i wzrostem kosztów energii.

Osuszanie powietrza – wielki dyskomfort dla pracowników

Tradycyjne systemy klimatyzacji osuszają powietrze. Chociaż może to być korzystne w najbardziej wilgotnym okresie w roku, kiedy poziom wilgotności przekracza 60% (w Europie, na przykład w środku Niemiec jest to tylko około 100 godzin rocznie), przez pozostałą część roku osuszanie powietrze może powodować duży dyskomfort dla Twoich pracowników. Zbyt suche powietrze może podrażniać oczy i gardło. W wyniku tego dyskomfortu pracownicy są mniej skoncentrowani i stają się mniej produktywni w swojej pracy. Dlatego tak ważne jest, aby zakłady produkcyjne posiadały system kontroli klimatu, który zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza, aby pracownicy czuli się komfortowo, a także chronił ich przed nieograniczonym rozprzestrzenianiem się wirusów w powietrzu.

Wysokie temperatury oznaczają zmniejszoną produktywność

Badania pokazują, że gdy temperatura w pomieszczeniach wynosi 22 ℃ lub więcej, wydajność spada o około 2% na stopień. Jest to trudny fakt dla większości zakładów produkcyjnych. Temperatura zewnętrzna i godziny nasłonecznienia nie tylko wpływają na klimat w pomieszczeniu, ale ciepło wytwarzane przez maszyny produkcyjne również podnosi temperaturę powietrza. W rezultacie temperatura w pomieszczeniach może szybko wzrosnąć do 10 ℃ powyżej temperatury zewnętrznej. Przy temperaturze zewnętrznej 22 ℃ oznacza to, że wydajność spada o co najmniej 20%. Dlatego ważne jest, aby zakłady produkcyjne posiadały skuteczny system chłodzenia i wentylacji, aby zminimalizować spadek wydajności spowodowany temperaturą wewnętrzną.

Zwiększ produktywność nawet o 15% dzięki utrzymaniu dobrych warunków

Klimat wewnętrzny zakładu produkcyjnego ma istotny wpływ na komfort, a tym samym produktywność pracowników. Zoptymalizowany klimat wewnętrzny polepsza produktywność o 10-15%, co przekłada się na samą produkcję. Zwiększona wydajność jest w wielu przypadkach duża w porównaniu z dodatkową inwestycją w efektywny system chłodzenia i wentylacji.

Podobne wpisy